اجرای زنده روزبه نعمت الهی در اولین دوره جایزه ناصر فرهودی

نام قطعه اول: زخم

نام قطعه دوم: نفس نفس

پیانو:  رضا تاجبخش

مکان: تالار ایوان شمس

زمان: نوزدهم آذرماه 1398

بالا